HET arckus-programma voor persoonlijke groei

Met het arckus programma voor persoonlijke groei kiest u voor een trainingsaanpak gericht op uw onderneming en commerciële uitdaging. Het groeiprogramma vangt aan met het kennismaken met uw verkooppraktijk en afspraken maken over de te bereiken doelen. Het eindigt met een rapportage van wat bereikt is en met adviezen om de groei te verankeren. Het arckus groeiprogramma kan zelf worden samengesteld naar de specifieke behoeftes van uw onderneming a.d.h.v. verschillende modules. Met extra rollenspel opties en opvolgende coaching-on-the-job is het programma nog beter af te stemmen op de ambities van uw onderneming.
1. Kick-off en voorbereiding
Week 1-3
2. Uitvoeren training
Week 3-7
Verbetercampagne
Week 7-9

1. Kick-off en voorbereiding

Samen bepalen wat nodig is om de beoogde verbetering te realiseren.
 • rojectbriefing met u als ondernemer om tot een duidelijke, praktische en meetbare scope te komen
 • Trainingsdata worden gepland, uitnodigingen verstuurd
 • Informatie- en dataverzoek (strategie, product, klanten, pijplijn, bezoekaantallen etc.)
 • Korte voorbereiding door uw verkoopteam
 • Optie: kick-off-workshop met uw verkoop-/projectteam
 • Optie: meereizen naar 2 – 3 klanten
 • Optie: videoanalyse

Resultaat

Door focus op de juiste onderwerpen ontwikkelen en versterken uw verkopers hun persoonlijke prestaties. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet.

2. Uitvoeren training

De verkopers in uw team veranderbereid en verandervaardig maken.
 • Voorbereiding op het geven van de training
 • Analyse van uw verkoopteam's voorbereidingen op de training Uitvoering van de training a.d.h.v. de gekozen modules
 • Opstelling van actie- en klantenplan per deelnemer
 • Per deelnemer opstellen van een actie- en klantenplan
 • Trainingsevaluatie:
  > Enthousiasme
  > Praktijk gerichtheid
 • Professionele trainings rapportage
  > Trainingsevaluatie
  > Opgestelde actie- en klant(en)plan
  > Overige observaties

Resultaat

Uw verkopers zijn nu veranderbereid en verandervaardig en hebben zich voorbereid om meer persoonlijke impact te maken bij hun handelingen naar uw klanten toe.

3. Verbetercampagne

 • Uitwerken van een nieuwe verkoopaanpak op basis van de goedgekeurde businesscase
 • Trainingen, coaching en opstelling van actieplan
 • Testplan om de effectiviteit van het nieuwe verkoopproces te meten
 • Professionele projectrapportage

Resultaat

Versterkt door een duidelijke en heldere verkoopaanpak is uw verkoopteam voorbereid om meer persoonlijke impact te maken bij interacties met de klant.

Over het arckus salestrainings- en salescoachingaanbod om persoonlijke verkoopprestaties te verbeteren:

 • De meeste modules hebben een lengte van één dag (uitzondering aangegeven)
 • In elke module is ook tijd ingeruimd voor één ‘rollenspel’. Ook is er de optie om meerdere rollenspellen toe te voegen naar keuze
 • Op basis van deze modules kiest u zelf de invulling van één tot vier trainingsdagen
 • arckus zorgt altijd voor een goede voorbereiding door doel, verwachtingen, werkwijze en programma persoonlijk met u te bespreken
 • Elke trainingsdag wordt afgesloten met een actie- en klantenplan en evaluatie.
 • Dit wordt aan u op een professionele wijze gerapporteerd, zodat u uw team verder kunt begeleiden.
 • Diverse opties om een nog sterker effect te realiseren met de trainingsmodules zijn per module aangegeven