Wat is een groeiprogramma?

One-stop-shop groeiprogramma

De belofte van arckus is commerciële groei. Op maat, met meetbaar rendement. Dat wordt gerealiseerd door gebruik te maken van groeiprogramma’s: Beiden zijn een krachtige bundeling van ervaring op het gebied van B2B-verkoop, salesleiderschap, salestraining en salescoaching, en projectmanagement. Met deze one-stop-shop aanpak biedt arckus een totaaloplossing om commerciële groei op maat en met meetbaar rendement voor uw onderneming in de maakindustrie te realiseren.
Commercieel Groeiprogramma - B2B sales

De 5 belangrijkste elementen van de groeiprogramma’s

Beide programma’s zijn gericht op vaker uw klanten voor uw aanbod winnen dan uw concurrent doet. Groei wordt gerealiseerd door de klant en zijn reacties als uitgangspunt te nemen. Zo is groei ook zichtbaar in de verkoop pijplijn: conversie, snelheid, transparantie en voorspelbaarheid van de pijplijn. De 5 K’s, de kernelementen van de programma’s:
  1. Klantgerichtheid: ervaart uw klant uw aanbod als geloofwaardig, relevant en urgent voor zijn unieke situatie? Zodat de klant over zijn twijfel van verandering heen kan stappen? Veel van uw klanten ervaren deze twijfel omdat hun hoogwaardige productie omgeving geen fouten tolereert.
  2. Klantenbasis en contacttijd: besteden uw verkopers hun kostbare verkooptijd aan klanten waar het aanbod de meeste waarde voor uw klant en voor u realiseert? Hoe kan extra tijd voor die klanten worden vrijgemaakt?
  3. Klant- en concurrentiesituatie: In wat voor een verkoopsituatie zit uw team bij de klant? Heeft uw concurrent een voorkeur in het vertrouwen opgebouwd? Kan uw klant en zijn team uw aanbod zelfstandig implementeren of is hierbij hulp nodig?
  4. Klant materialen: De moderne klant oriënteert zich overigens meer en meer on-line om zich een mening te vormen. Dit heeft impact op de materialen die uw team gebruikt om van de concurrent te winnen.
Die vier elementen worden systematisch geëvalueerd, verbeterd, geïmplementeerd en omgezet in het 5e element.
  1. Klantcampagne: een campagne in de praktijk, met begeleiding voor uw team waardoor verandering en resultaat zichtbaar worden.

Stapsgewijze uitvoering voor meer effect

Het groeiprogramma van arckus is door de commerciële uitdagingen van de dagelijkse praktijk gevormd en getest. Het wordt stapsgewijs, in verschillende fases uitgevoerd, met regelmatige voortgangs- en effectrapportages aan u.

Samenwerking met het sales-team

Door uitvoering van het groeiprogramma worden uw sales- en accountmanagers optimaal voorbereid hoe ze in het verkoopproces bij elke interactie met de klant de geloofwaardigheid, relevantie en urgentie van uw aanbod kunnen vergroten. Samenwerken aan commerciële groei, op maat en met meetbaar rendement. Dat is de belofte.

Werken met een businesscase

Focus op een specifieke groeiambitie

Gedurende de kennismaking met elkaar richt arckus zich op uw ambities en verwachtingen. Bij aanvang van de samenwerking worden de beoogde doelen vastgesteld. Die doelen zullen vaak gericht zijn op een specifieke groeiambitie. Bijvoorbeeld de Go-2-market voor een commerciële innovatie. Of de margedruk in de dagelijkse realiteit bij een specifieke groep klanten of een specifiek product. Dat specifieke doel wordt uitgedrukt in een businesscase, die de leidraad voor onze samenwerking vormt.

Hoe wordt die businesscase dan gerealiseerd?

De businesscase

Die businesscase is het resultaat van de eerste fase van een gestructureerde en gefaseerde aanpak: het commerciële groeiprogramma van arckus. De kern van het groeiprogramma is het creëren van meer impact bij uw klanten a.d.h.v. commerciële activiteiten. Met meetbare impact door veranderde werkwijze, pijplijnwaarde, conversie en groei. Bij de rapportage aan het einde van de eerste fase presenteer ik u de verbeterpotentie in een business case voor de rest van het programma.

Samenwerking met uw team

Gedurende de fases van het groeiprogramma werk ik samen met uw verkoopteam en benut ik al mijn ervaring en expertise op het gebied van strategie, persoonlijke verkoop, management, consulting en training/coaching om uw team uit te dagen en vertrouwen te geven, ook in de dagelijkse praktijk.

Regelmatige voortgangs- en effectrapportage

Bij elke volgende fase rapporteer ik de voortgang in het realiseren van de businesscase en en wordt de volgende fase in gezamenlijk overleg besloten. Het resultaat voor u en uw verkoopteam is een veranderde en geïmplementeerde verkoopaanpak die meetbaar en volgbaar groei toevoegt. Zo leidt samenwerking tot groei en blijft u als ondernemer aan het roer.

Bel me terug

Video afspraak maken